■TAIYO 高性能油圧シリンダ 〔品番:140H-8R1FZ100CB400-ABAH2-TL〕[TR-8321198]【大型・重量物・個人宅配送不可】

■TAIYO 高性能油圧シリンダ 〔品番:140H-8R2LA100CB500-ABAH2-TL〕[TR-8331358]【大型・重量物・個人宅配送不可】■TAIYO 高性能油圧シリンダ 〔品番:70H-8R2CB100CB500-ABAH2-SL〕[TR-8470177]【大型・重量物・個人宅配送不可】